Styrelse

Law conceptStyrelsens sammansättning 2020

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Olof Johnson

 

Alexander Sundberg

Lina Norström

Stefan Jernberg

Sebastian Gunnarsson

Marcus Eidem

Suppleanter

Gustav Ståhl

Helena Dahlberg

Sekreterare

Magnus Vidänge