Medlemskap

HandshakeMedlemskap i föreningen kan erhållas efter ansökan om medlemskap, som beviljas fysisk person som yrkesmässigt har anknytning till de rättsområden som ryms inom föreningens ändamål.

På förslag av minst två föreningsmedlemmar prövar styrelsen ansökan.

Till medlem och hedersledamot av föreningen kan föreningsstämma på förslag av en enig styrelse utse person som gjort sig förtjänt därav.

Hedersledamot är befriad från avgift till föreningen.

Ansökningshandlingar

 

Ansökan skickas med post eller e-post till föreningens sekreterare Magnus Vidänge

E-post: magnus@mvadvokat.se