Verksamhet

European flag on blue sky.Föreningen arrangerar årligen minst två seminarier/konferenser för sina medlemmar, dels i samband med föreningens årsmöte i maj, dels vid i föreningens höstmöte i november.

Vid sammankomsterna behandlas aktuella och angelägna ämnen inom entreprenad-och konsulträtten. Som exempel från senare år kan nämnas:

  • ”Presentation av miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden ”
  • ”Fel och avhjälpandeansvar under entreprenadtiden”
  • ”Vindplats Göteborg & WinLab – Vägen till den hållbara staden”
  • ”Förbifart Stockholm”
  • ”Citytunneln i Malmö”
  • ”Uppsala Konsert- och Kongresshus”
  • ”Vilken risktäckning har försäkringsvillkoren inom byggsektorn?”
  • ”Arlandabanan – Sveriges första BOT-projekt”
  • ”Årstabron – Från fast pris till partnering”
  • ”Nya standardavtalet AB 04”

Förutom att arrangera föreningsmöten delar föreningen ut stipendier för förtjänta uppsatser och andra arbeten inom det entreprenad- och konsulträttsliga området.

Föreningen eftersträvar även ett aktivt samarbete med motsvarande organisationer i övriga Europa och är medlem i European Society of Construction Law.