European Society of Construction Law

European Society of Construction Law (ESCL) består av 19 nationella entreprenadrättsliga föreningar, varav SVEFEK är en. Information om ESCL finns på www.escl.org.