Välkommen till SVEFEK

Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK) grundades 1983. Föreningen är en ideell organisation och har till ändamål att främja kunnandet i Sverige avseende svensk och internationell entreprenad- och konsulträtt.

Föreningen har ca 350 medlemmar, som i sin dagliga verksamhet arbetar med entreprenader, upphandlingar och kontraktsfrågor.

Läs mer

Söker du stipendium?

Föreningen delar årligen ut ett stipendium, eller i undantagsfall flera stipendier, inom föreningens verksamhetsområde. Stipendiemottagare kan vara studerande (grundutbildning eller forskarutbildning) inom svenskt universitet/högskola.

Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas efter ansökan. Läs mer