Styrelse

Law conceptStyrelsens sammansättning 2018

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Olof Johnson

Vice ordförande

Anna Lundblad

Alexander Sundberg

Lina Norström

Stefan Jernberg

Sebastian Gunnarsson

Suppleanter

Marcus Eidem

Gustav Ståhl

Sekreterare

Magnus Vidänge