Styrelse

Law conceptStyrelsens sammansättning år 2016

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Olof Johnson, Sveriges Byggindustrier

Vice ordförande

Anna Lundblad, Jernhusen

Alexander Sundberg, Alecta

Lovisa Elmgren, Installatörsföretagen

Lina Norström, Bilfinger Construction GmbH

Janne Svensson, JSK

Suppleanter

Lena Hernström, NCC

Marcus Eidem, Foyen Advokatfirma

Sekreterare

Magnus Vidänge, Vidänge Juridik