European Society of Construction Law

European Society of Construction Law (ESCL) består av 19 nationella entreprenadrättsliga föreningar, varav SVEFEK är en. Information om ESCL finns på www.escl.org.

 

Inom ramen för ESCL:s verksamhet hålls årligen en konferens, vilken 2016 äger rum i Wien den 6-7 oktober 2016. Mer information om konferensen hittar du här.

 

Dessutom har ESCL en årligen återkommande uppsatstävling, där bidrag i år ska anmälas senast den 30 maj 2016. Mer information om ESCL:s uppsatstävling hittar du här.